εξωτερική θερμομόνωση

Ο χειμώνας έρχεται, η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» πλησιάζει και η εξωτερική θερμομόνωση των κτηρίων ξαναέρχεται στην επικαιρότητα.

Μετά την τελευταία βαριά χειμερινή κακοκαιρία, που χτύπησε την χώρα και προκάλεσε έντονες χιονοπτώσεις σε πολλά μεγάλα αστικά κέντρα, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο η ανάγκη για την ενίσχυση της θερμομόνωσης πολυκατοικιών και μονοκατοικιών.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε επιτακτικά η απαίτηση για τοποθέτηση θερμοπροσόψεων σε κτήρια, προκειμένου να περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο η υγρασία στο εσωτερικό τους και ότι αυτή προκαλεί στο εσωτερικό τους.

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» δίνει τη δυνατότητα για επιδότηση της εγκατάστασης θερμοπροσόψεων, δηλαδή θερμομονωτικών πλακών στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων της κατοικίας.

Το κάθε κτήριο έχει διαφορετικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης εξωτερική θερμομόνωση, όπως είναι η υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια, τα δομικά στοιχεία που αποτελείται και το τοπικό κλίμα της περιοχής.

Η θερμοπρόσοψη

είναι μια εναλλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης (μόνωση διπλής τοιχοποιίας και μόνωση σκυροδέματος) και είναι ουσιαστικά η μόνη λύση εξωτερική θερμομόνωση και ανακαίνισης για παλιά κτήρια, που παρέχει πολύ ικανοποιητικό θερμομονωτικό αποτέλεσμα, εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου, αρχιτεκτονική ελευθερία και ανθεκτικότητα στο χρόνο.

Το μονωτικό αποτέλεσμα της εξωτερική θερμομόνωση βασίζεται σε δύο χαρακτηριστικά.

Πρώτον στην εξάλειψη των θερμογεφυρών (σημεία όπου διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό) στα σημεία επαφής των δοκών και υποστηλωμάτων με την τοιχοποιία και δεύτερον επειδή ακολουθεί μια βασική αρχή που λέει ότι η θερμομόνωση είναι πιο αποτελεσματική όταν τοποθετηθεί στο εξωτερικό τμήμα του κτηρίου.

Έτσι εξασφαλίζεται μείωση της κατανάλωσης ρεύματος για θέρμανση ή δροσιά τουλάχιστον κατά 40-45%, αφού η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων διατηρείται σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η εξωτερική θερμομόνωση

αναβαθμίζει ενεργειακά το κτήριο, μειώνοντας την συνολική κατανάλωση του σε ενέργεια.

Για να γίνει δε εφαρμογή της θερμοπρόσοψης δεν είναι αναγκαίο να χτιστεί διπλός εξωτερικός τοίχος και επομένως κερδίζεται πολύτιμος χώρος.

Επιπλέον, οι εργασίες εξωτερική θερμομόνωση δεν διακόπτουν την λειτουργία του κτηρίου εσωτερικά, ενώ το προστατεύουν από την εξωτερική και την εσωτερική υγρασία, το νερό της βροχής και δεν αναπτύσσεται μούχλα και μικροοργανισμοί.

πηγή: greenagenda.gr