ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ airbnb, αμείωτης έντασης είναι η φρενίτιδα των ιδιοκτητών αναφορικά με τη μετατροπή ακινήτων σε τουριστικά καταλύματα που διατίθενται μέσω ιστοσελίδων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Όπως ανέφερε η Δίκα Αγαπητίδου, επικεφαλής της Αθηναϊκής Οικονομικής JLL, κατά το χθεσινό συνέδριο Prodexpo για τα ακίνητα,  ένας στους δύο ιδιοκτήτες εξετάζει σοβαρά την αξιοποίηση των ιδιοκτησιών του μέσω Airbnb, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί σχετική ανησυχία για ύπαρξη υπερπροσφοράς τέτοιου είδους ακινήτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ειδικοί στο Capital.gr, το άμεσο και έμμεσο κόστος, που συνδέεται με τη δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν είναι αμελητέο, απαιτώντας την υλοποίηση σημαντικών δαπανών.

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Εάν το ακίνητο χρειάζεται ανακαινιση, όπως εξηγεί ο Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Κωνσταντίνος Α. Κοντονίκας, το κόστος των απαιτούμενων εργασιών εξαρτάται από την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, το είδος των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών. “Οι παραπάνω παράγοντες, σε συνδυασμό και με ορισμένες ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, όπως η παλαιότητα του ακινήτου κ.λπ. ενδέχεται να διευρύνουν σημαντικά το εύρος του κόστους μίας παρέμβασης από μερικές εκατοντάδες ευρώ έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ”, σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντονίκα, για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. υπάρχουν τρία εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων που αντιπροσωπεύουν το ενδεικτικό κόστος εργασιών.

“Για να προκύψει το  τελικό κόστος μιας ανακαινιση, θα πρέπει να εξειδικευτούν οι εργασίες, η ένταση της παρέμβασης και η ποσότητα και ποιότητα των υλικών κατασκευής, καθώς και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίπτωσης. Η αυτοψία του χώρου, η επίβλεψη των εργασιών, καθώς και η σύνταξη της πρότασης για την ανακαίνιση συμπεριλαμβάνεται στην συνολική οικονομική προσφορά” σημειώνει.

 Σενάριο 1ο

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Σενάριο  2ο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣενάριο 3ο

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ενδεικτικό Κόστος€3.500€12.000>€20.000
Εργασίες (συνοπτική παράθεση)Εσωτερικός ελαιοχρωματισμός και επισκευή επιχρισμάτων, αντικατάσταση εσωτερικών θυρών με νέες laminate, εγκατάσταση θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας, αποξήλωση παλιάς κουζίνας και τοποθέτηση νέας.Επιπλέον του σεναρίου 1, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων μπάνιου, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση κουζίνας, έως δύο νέες εσωτερικές ντουλάπες, αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου.Επιπλέον του σεναρίου 2, πλήρης ανακατασκευή μπάνιου και εγκατάσταση τζακούζι, ριζική αναδιαμόρφωση χώρων με αποξήλωση εσωτερικών τοίχων, αντικατάσταση υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου, κατασκευή νέου δικτύου θέρμανσης,  εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου και ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση συναγερμού ασφαλείας, εγκατάσταση υποδομής γραφείου, πλήρης επίπλωση του διαμερίσματος.

 

Πέραν των δαπανών ανακαινισης, παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν δεν  αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνοδεύεται από επιβαρύνσεις του ιδιοκτήτη. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα που δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, και αφορούν τη συντήρηση των οικοσυσκευών και της κατοικίας, την αποκατάσταση βλαβών κ.λπ.

πηγη: http://www.capital.gr