Η εταιρεία μας με την πολυετή εμπειρία της στις εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών και επισκευών (μικρής και μεγάλης κλίμακας) ειδικεύεται στην ταχύτατη διαδικασία έκδοσης σχετικών αδειών